Importante asamblea dia 18 març 18,00

CASA DE MENORCA EN MALLORCA
c/ Mateu Obrador, 5 local H 07011 Palma de Mallorca
________________________________________

Palma a 6 de març 2017

Benvolguts: Socis i amics vos comunico que d’acord amb la Junta de Govern hem decidit convocar la Assemblea General Extraordinària per el proper dia 18 de Març de 2017 a les 18:00 en primera convocatòria i a les 18:30 en segona.
Cau en dissabte i hem triat aquet dia perquè vos sigui mes fàcil assistir hi, vull insistir en la importància de aquesta assemblea.
La Casa de Menorca es de les primeres Cases Regionals que se va establir a Mallorca, això va ser a mitjans dels anys 50. En tingut molts d’alts i baixos i sempre nen sortit. I ara també en sortirem amb la ajut de tots vosaltres, no en de perdre de vista que ens fa falta un grup de valents que donin una passa endavant i sobre tot que se sentin recolzats per tots nosaltres.
Per lo que fa a l’Ordre del dia depèn exclusivament de si se presenta una o varies candidatures, tan si son una o varies, hauran de presentar al President en funcions, un escrit amb el seu nom i llinatges explicant la seva intenció de presentar-se per President, sol o acompanyat. Aquest escrit ha de estar en possessió de la Junta de Govern en funcions com a màxim el dia 11 de Març abans de la Assemblea, Durant el transcurs dels set dies abans de la Assemblea estaran penjats al tablò de anuncis al abast de qualsevol soci. (Tal com disposa l’Article 18 del nostre Estatut)
Una volta oberta la Assemblea per el President en funcions donarà la paraula al primer dels candidats o al candidat, si sols ni ha un, Per que expliqui el seu programa de acció i el seu equip si el té.
Després de la exposició de cada candidat, els assistents podran fer les preguntes que trobin adients.
Finalment si son dos o mes els candidats se farà votació per part de la Assemblea i serà necessari una majoria de la meitat mes un, entre vots presents i representats.
Vos recomano que si qualcun no pot assistir, pels motius que siguin que delegui el seu vot a un altre soci, se te que fer per escrit i a de anar signat per els dos.
No me queda mes que insistir en la necessitat imperiosa de la vostre assistència.
Salut per a tots.
President en funcions
Joan Coll Huguet

Leave a Reply