Actividad junto Conselleria salut i consum Sabado 3/6

CONEIXES ELS TEUS DRETS COM A CONSUMIDOR - (1)

¿Saps quins són es teus drets com a consumidor? ¿Saps si sa teva hipoteca està afectada per sa clàusula solc? ¿necessites reclamar qualque cosa en una entitat bancària? ¿t’han enganat amb una compra en Internet? Que pràctiques deslleials fan es venedors a domicili? ¿ t’has sentit estafada a qualque compra ?. De tot això i molt més sa Consellería de Salut i sa direcció general de consum mos xerrarà i aclarir-mos moltes des nostros dubtes. Dissabte que ve dia 3 de Juny a ses 10.00 h a sa nostra seu des carrer Mateo Obrador nº 5. Vina a compartir aquesta xerrada amb noltros, després hi haurà un petit aperitiu social. T’esperam. Casa de Menorca en Mallorca @conselleriasalut #conselleriasalud#derechoconsumidores

¿Sabes cuáles son tus derechos como consumidor? ¿Sabes si tu hipoteca está afectada por la cláusula suelo? ¿necesitas reclamar algo en una entidad bancaria? ¿te han engañado con una compra en Internet? Que prácticas desleales hacen los vendedores a domicilio? ¿te has sentido estafada en alguna compra ?. De todo esto y mucho más la Consellería de Salud y la Dirección General de Consumo va a hablarnos y aclararnos muchas de nuestras dudas. El próximo sábado día 3 de Junio a las 10.00 h en nuestra sede de la calle Mateo Obrador nº 5. Ven a compartir esta charla con nosotros, después habrá un pequeño aperitivo social. Te esperamos.

Leave a Reply